ย้ายจุด - Move Map

Notice: Undefined index: Email in C:\inetpub\wwwroot\KOMA2\movemap_content.php on line 21 Notice: Undefined index: CustomerID in C:\inetpub\wwwroot\KOMA2\movemap_content.php on line 22
เลือกตัวละคร Notice: Undefined index: CustomerID in C:\inetpub\wwwroot\KOMA2\movemap_content.php on line 43 คุณยังไม่มีตัวละคร


เลือกจุดที่ต้องการ


** ใช้ 5 แสน GC สำหรับพิกัดทั่วไป
** ใช้ 1 ล้าน GC สำหรับ Safe Zone
คุณยังไม่มีตัวละคร กรุณาสร้างตัวละครจึงจะสามารถย้ายพิกัดได้

Server Status

บอกสถานะของเซิฟเวอร์

Server : ONLINE

จำนวนผู้เล่น : 0

จำนวนตัวละคร : 32188