ดาวโหลด - Download

File Name Remark Size Link
FULL Client ไฟล์ตัวเต็ม โหลดแบบไฟล์เดียว 4.9 Gb Link 1
Launcher Download แบบทับ 9 Mb Link 1
แก้ Error ตัวแก้ Error เด้งตอนลงแมพ Link 1
Error VMProtectSDK32.Dll ....

Server Status

บอกสถานะของเซิฟเวอร์

Server : ONLINE

จำนวนผู้เล่น : 85

จำนวนตัวละคร : 18512